diumenge, 7 de juliol de 2019

Ajudes públiques i impediments per a l’estalvi energètic amb plaques fotovoltaiques a Sant Just i en general.


L'any 2018 els veïns de Sant Just interessats a instal·lar sistemes d'aprofitament de l'energia solar van tenir una gran notícia en l'àmbit econòmic, atès s'oferien subvencions des de tres organismes per a la instal·lació d'aquests sistemes, que eren: el Consorci de l'habitatge de l'AMB, l'Ajuntament de Sant Just Desvern i l’Institut Català d'Energia.
Panells solars públics junt Escola Canigó

Des del Consoci s'oferia una ajuda del 50% del cost, amb un límit de 3000 euros. Aquesta ajuda estava subjecta als ingressos anuals dels residents en l'habitatge, on
no es podia superar si s’era un membre, els 53.118,20 euros i si s’eren quatre, els 70.824,27 euros, àdhuc superant aquests imports també podies disposar de l'ajuda si un resident de l'habitatge tenia més de 65 anys o en l'habitatge s'instal·lava un endoll homologat per a alimentar cotxes elèctrics.
Aquesta és la mateixa ajuda que des de Promunsa s'oferia als habitatges que es rehabilitessin per a millorar l'eficàcia energètica.
L'inconvenient d'aquesta ajuda és que té un pressupost d'1.542.120,52 euros disponible per a tots els municipis d'àrea metropolitana de Barcelona, i aquesta ajuda engloba totes les rehabilitacions que es poden fer en l'habitatge per a millorar l'eficàcia energètica, i si després l'habitatge es
posa en lloguer es duplica la subvenció.
Això te l’inconvenient que
aviat s'esgota aquest pressupost i si no has entrat entre els habitatges subvencionats, et quedes sense ajuda.

L'ajuda de l'Ajuntament de Sant Just, és en la bonificació d'IBI. Com indiquen les ordenances fiscals per a l'any 2018 en el punt 5.6:
  • Gaudiran d'una bonificació del 50%, de la quota integra de l'impost els béns immobles dels següents 10 anys, els habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del Sol, sense estar-ne obligats per normativa urbanística o les ordenances municipals.


La bonificació de l'IBI s'ha de sol·licitar a la Diputació de Barcelona, com a organisme gestor de l'impost de l'IBI de Sant Just. La Diputació de Barcelona ha resolt que aquesta bonificació es continuï aplicant, durant els 10 anys, sempre que l'Ajuntament el tingui previst en l'ordenança fiscal corresponent a l'any en qüestió, és a dir, que no l'ha de fer obligatòriament durant els deu anys. Això podria comportar que en un any determinat, l'Ajuntament no prevegi aquesta bonificació fiscal. Atès que això contradiu el que estableixen les ordenances fiscals del Municipi pel 2018.


També en data 7/5/2019 va presentar escrit davant del Síndic de Greuges de Catalunya, reclamant el canvi de la resolució
de la Diputació de Barcelona.
Fins data d'avui no s'hi ha rebut resposta per cap dels dos.

Kit bateria fotovoltaica
L'Institut Català d'Energia, oferia subvencions per la instal·lació de bateries homologades per al magatzematge de l'energia produïda per les plaques fotovoltaiques. Aquesta subvenció, tenia un pressupost de tan sols 360.000 euros, i la quantitat que s'atorgava a cada sol·licitant era el 60% de la inversió amb un límit de 5000 euros, que és el que es dóna en quasi tots els casos.
L'any 2017 la subvenció va quedar esgotada en pocs dies, sent en alguns casos els beneficiats, empresaris, els quals no podien participar segons el reglament d’aquesta subvenció.
Per a evitar sorpreses, es va consultar a l'ICAEN com era que es publicava en el DOGC n. 7769 de data 17/12/2018 l'inici de recepció de sol·licituds per a l'endemà el 18/12/2018 i si existia algun sistema per a poder registrar abans les dites sol·licituds, es va indicar que tant el registre físic com el digital s'obriria a les 9 h el dia 18 de Desembre.
Malgrat que els registres els van obrir a les nou, l'import pressupostat ja estava esgotat una bona estona abans d'obrir-se, perquè gent de l’entorn proper a l'administració de la Generalitat saben com entrar la sol·licitud abans que s'obrin els registres, fins i tot sent empresaris, la qual cosa contradiu el reglament i deixa la resta d’aspirants sense possibilitats .
i es veu que entitats i gent propera a l'administració de la Generalitat pot tenir accés a una sol·licitud abans d'obrir-se el registre a tothom, de manera que aviat no queden subvencions per qui ho sol·licita en els terminis establerts


També se li ha sol·licitat a l'ICAEN, l'anul·lació de l'atorgament d'aquestes subvencions però no s'ha rebut resposta.
Energia contaminant i transport AT amb pèrdues

Haurem d'estar atents per a saber com s'utilitzen les subvencions per a ajudar les instal·lacions d'aprofitament d'Energia del Sol.
Recentment a Chiprana, Aragó, Endesa està construint la concentració més gran de plaques fotovoltaiques d'Europa, llogant els espais on les instal·len per deu anys. Davant això se't plantegen diverses preguntes:
Haurem de pagar amb els nostres impostos part de les obres?
Quin objectiu persegueix una instal·lació tan enorme?
Sabent que en el transport de la energia elèctrica alterna per al voltant del 20% o més, quant més lluny la dugui. No seria més ecològic, rendible i productiu fer les instal·lacions en les proximitats de les zones de consum?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols pots expressar la teva opinió en el comentari...
També pots crear una nova entrada relacionada amb l'objectiu ambientalista o crític del Bloc, enviant un correu a oleguer.farras@gmail.com, opcional afegir una foto adjunta.