dimarts, 25 de juny del 2013

Cada cop, més delinqüents en bici per Collserola i els ajuntaments ho permeten.

És el pa de cada dia. Collserola s'ha convertit en el circuit de cros ideal per a qualsevol ciclista. Des del consorci es va anar autoritzant curses i potenciant l'us de la bici al Parc Natural de Collserola. Es va senyalitzar itineraris específics per a que els usuaris gaudissin de la natura, difosos en tríptics i al web del Parc, i van resultar un èxit terrible. Tant, que determinats sectors de Collserola s'amunteguen els ciclistes i han de fer cua, per passar amb seguretat. Un problema greu és que molts ciclistes surten de les pistes i s'endinsen per corriols, senders, camins  o torrenteres, malmetent-los amb les roderes, sobretot després de pluges. En alguns casos atropellant a la fauna invertebrada o petits rèptils i amfibis, i evidentment pertorbant als usuaris que van a peu amb els que sovint topen o assetgen per a que els permetin avançar o deixar passar. En aquest cas ja parlem de delinqüents ambientals, que incompleixen les normatives bàsiques del Parc de Collserola i que fins ara circulen amb tota la impunitat atès ningú els vigila.  El consorci no en te les competències, ni la Generalitat. La responsabilitat de fet recau en els ajuntaments, i fins ara no reaccionen i deixen fer.  Sembla que el gaudi particular d'alguns està per sobre el bé comú i la protecció de la natura.
Tant la Plataforma cívica per a la defensa de Collserola i Cepa / Alnus - Ecologistes de Catalunya insistim a les administracions per a que vetllin per la preservació de Collserola i actuïn contra la impunitat dels delinqüents, començant per fer pedagogia de que és pot fer o no al parc Natural, i multant als infractors.

Oleguer Farràs
Plataforma cívica per a la defensa de Collserola
Cepa / Alnus - Ecologistes de Catalunya
--------------------------------------------------------------

Ordenances del Parc Natural de Collserola.

A r t . 1 2 . - Ciclistes
Ordenances del Parc de Collserola
1. Només es podrà circular en bicicleta pels itineraris i pistes senyalitzats a tal efecte: vies principals, pistes forestals i camins de passejada amb una amplada de més de tres metres.
Art. 55 Ordenança de la via pública, medi ambient i convivència ciutadana de Cerdanyola del Vallès de 1995.
2. Queda expressament prohibit circular en bicicleta per corriols, rieres, camps a través, camins d'amplada inferior a tres metres i vies especialitzades per a altres usos.
3. En cap cas es podrà circular a una velocitat superior als 20 km/h ni organitzar o dur a terme curses ciclistes.
4. Els ciclistes que circulin per les vies del Parc tenen l'obligació de respectar els vianants, sense ocasionar-los molèsties i respectant la seva preferència.

Capítol V .- Del comportament dels usuaris del Parc de Collserola

A r t . 2 1 . - Normes generals
Tots els visitants dels espais naturals estan obligats a mantenir-los en bon estat de conservació, respectant la senyalització i evitant la seva degradació.

A r t . 2 5 . - Dels sorolls i pertorbacions
Els visitants del Parc de Collserola s’abstindran de produir sorolls de qualsevol tipus, especialment si són susceptibles de pertorbar la tranquil·litat de la fauna o molestar a d'altres usuaris.
Art. .38.4 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.
Art. 37.1 c) Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
Art. 44.3 PEOPMN del Parc de Collserola.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
L'ús i gaudi del Parc de Collserola implica l'acceptació d'aquestes normes.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Les prescripcions de la present Ordenança que incorporin o reprodueixin aspectes de la normativa estatal, autonòmica o local, s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols pots expressar la teva opinió en el comentari...
També pots crear una nova entrada relacionada amb l'objectiu ambientalista o crític del Bloc, enviant un correu a oleguer.farras@gmail.com, opcional afegir una foto adjunta.