dissabte, 25 de novembre del 2023

Calien actuacions decidides davant la calor estival i el patiment dels arbres de Sant Just i la Vall

El 2 d’agost de 2023, Alnus, vam escriure a l’ajuntament amb còpia a tots els regidors del govern aquesta instància, preocupats pels efectes de la sequera que ja venien de l’any anterior:

A l'atenció de l'Ajuntament de Sant just Desvern

EXPOSICIÓ DE LA REALITAT: Com a entitat que defensa la Natura, constatem que els efectes del canvi climàtic han assecat centenars d'arbres al poble i la perifèria del parc natural de Collserola. Recordem: La construcció del camí de la Vall i derivats, va fer que l'empresa tingués l'obligació de plantar arbres al llarg del recorregut i les derivades a la font de la Beca i el revolt que va del Sol Solet al torrent de Can Cortès. La sequera del 2020-21-22, va fer que s'assequessin centenars d'arbres de més de 10 anys, criats a un viver. Vam avisar repetidament als responsables municipals, proposant-los que reguessin els arbres a les temporades de sequera, fins i tot, vam demanar la dimissió del regidor per eludir la responsabilitat. Així mateix, també hem de recordar que al camí de bicicletes i caminants que puja a Mas Lluí, també es van assecar TOTS els arbres de la pujada, els van reposar (una espècie de roure) i es van tornar a assecar, i aquesta vegada amb reg.

PROPOSTA: Cal que en èpoques de sequera es reestructurin les tasques de jardineria municipal, i una o dues persones dotades del material adequat reguin els arbres que queden en la perifèria de Collserola que correspon a la Vall de Sant Just.

Cal que recorrin el poble-ciutat i amb una observació acurada, reguin els arbres que mostren símptomes d'estrès hídric. Exemple: ara al Walden, com a tot arreu, hi ha una olivera al costat de la sortida del pàrquing que està perdent una branca grossa per manca de reg. Hi ha altres arbres i arbustos dels carrers de Sant Just, que pateixen manca de reg, i poden assecar-se si no s'actua decididament.

CONCLUSIÓ: Cal dinamisme en les decisions, el camí lent de la burocràcia va contra les mesures que cal adoptar, i és letal per la Natura. Encara que estem de Festa Major, cal prendre decisions i actuar, abans no torni a ser massa tard.

Antecedents: https://alnusbloc.blogspot.com/2023/07/exigim-un-responsable-de-la-vall-de.html

https://alnusbloc.blogspot.com/2022/07/malbaratament-i-desidia-la-vall-de-sant.html

--------

La resposta ens va arribar el 4-9-23, per part de la tècnica Núria Pallerés, assegurant, en una resposta molt genèrica, que des de maig estaven regant amb aigua de freàtic i camions cuba.