dissabte, 25 de novembre del 2023

Calien actuacions decidides davant la calor estival i el patiment dels arbres de Sant Just i la Vall

El 2 d’agost de 2023, Alnus, vam escriure a l’ajuntament amb còpia a tots els regidors del govern aquesta instància, preocupats pels efectes de la sequera que ja venien de l’any anterior:

A l'atenció de l'Ajuntament de Sant just Desvern

EXPOSICIÓ DE LA REALITAT: Com a entitat que defensa la Natura, constatem que els efectes del canvi climàtic han assecat centenars d'arbres al poble i la perifèria del parc natural de Collserola. Recordem: La construcció del camí de la Vall i derivats, va fer que l'empresa tingués l'obligació de plantar arbres al llarg del recorregut i les derivades a la font de la Beca i el revolt que va del Sol Solet al torrent de Can Cortès. La sequera del 2020-21-22, va fer que s'assequessin centenars d'arbres de més de 10 anys, criats a un viver. Vam avisar repetidament als responsables municipals, proposant-los que reguessin els arbres a les temporades de sequera, fins i tot, vam demanar la dimissió del regidor per eludir la responsabilitat. Així mateix, també hem de recordar que al camí de bicicletes i caminants que puja a Mas Lluí, també es van assecar TOTS els arbres de la pujada, els van reposar (una espècie de roure) i es van tornar a assecar, i aquesta vegada amb reg.

PROPOSTA: Cal que en èpoques de sequera es reestructurin les tasques de jardineria municipal, i una o dues persones dotades del material adequat reguin els arbres que queden en la perifèria de Collserola que correspon a la Vall de Sant Just.

Cal que recorrin el poble-ciutat i amb una observació acurada, reguin els arbres que mostren símptomes d'estrès hídric. Exemple: ara al Walden, com a tot arreu, hi ha una olivera al costat de la sortida del pàrquing que està perdent una branca grossa per manca de reg. Hi ha altres arbres i arbustos dels carrers de Sant Just, que pateixen manca de reg, i poden assecar-se si no s'actua decididament.

CONCLUSIÓ: Cal dinamisme en les decisions, el camí lent de la burocràcia va contra les mesures que cal adoptar, i és letal per la Natura. Encara que estem de Festa Major, cal prendre decisions i actuar, abans no torni a ser massa tard.

Antecedents: https://alnusbloc.blogspot.com/2023/07/exigim-un-responsable-de-la-vall-de.html

https://alnusbloc.blogspot.com/2022/07/malbaratament-i-desidia-la-vall-de-sant.html

--------

La resposta ens va arribar el 4-9-23, per part de la tècnica Núria Pallerés, assegurant, en una resposta molt genèrica, que des de maig estaven regant amb aigua de freàtic i camions cuba.

Pou davant Isart - camió cuba gran

«Som conscients de la situació que durant aquest mandat farem una anàlisi per tal d’adaptar l'arbrat i l’arbustiu al canvi climàtic amb espècies més resistents i que generin beneficis, com la reducció de les illes de calor.»

«Degut a la calor extrema i que hi ha molts arbres plantats a zones verdes amb aspersió, moriran alguns arbres, però, el mínim i es valorarà i farà reposició amb nova plantació a finals del 2023 i inici 2024 al camí de la Muntanya i camí a cases de la Beca i zones verdes del municipi»

Ens vam reunir a l’Ajuntament a l’octubre, amb el regidor de medi ambient i la tècnica, on van reconèixer que a l’estiu amb personal de vacances no donaven l’abast i determinats sectors ni els havien regat. Van morir 35 arbres al nucli urbà, i altres no comptabilitzats a la Vall.

Alnus hem constatat que s’ha assecat i mort molta vegetació i ens sap greu la planificació nefasta del manteniment dels arbres plantats per restaurar la vall, els diners llençats per no fer les coses bé.

Ara es planteja, per a més inri, deixar de regar amb aigua de freàtic, si així ho diu el decret de sequera, a causa de la manca d’aigua als embassaments. Si fos així, moriran encara més arbres i no podran plantejar-se tornar a reforestar fins que els pantans estiguin plens. Pels ecologistes és un contrasentit, deixar morir ARBRES autòctons, que s’han plantat per restaurar un espai degradat, mentre hi hagi aigua de freàtic (no potable) per fer-ho.

Oleguer Farràs Jané – Alnus/CEPA – Ecologistes de Catalunya