dissabte, 7 de juny de 2014

Participem al debat sobre el futur de La Vall de Sant Just i de Collserola

www.collserola.org

El dimarts 10 i dijous 19 de juny tindran lloc dues sessions obertes a la ciutadania per tractar diferents temes que afecten el futur de La Vall i de Collserola. 

El 28 d'abril, es va iniciar un debat participatiu sobre com vol incidir la gent de Sant Just Desvern en la regulació i protecció del Parc Natural. Fruit d'aquest debat, es va crear una comissió formada per una desena de persones a títol individual o en representació d'entitats, per debatre i definir com s'ha de fer el procés participatiu sobre el futur de Collserola. En la reunió de la comissió Alnus/CEPA vam plantejar la necessitat de fer com a mínim dues sessions obertes a la ciutadania, on es faci una bona introducció divulgativa del marc actual de protecció del parc natural, així com de la planificació urbanística i els valors naturals que és fonamental preservar, per posteriorment debatre els diversos punts.

La primera sessió oberta tindrà lloc el dimarts 10 de juny a la Sala Isidor Cònsul de Can Ginestar, de 19 a 21:30 h. En aquesta es debatrà sobre els “Usos de Collserola”, entre altres continguts:
Les bicicletes a Collserola. Cal establir normes i aplicar sancions davant les infraccions? Ens serveix la proposada pel Consorci del Parc de Collserola?
Possibilitar i fomentar l’ús agrícola de la part més propera al municipi, com a mesura que facilita la biodiversitat, la promoció econòmica, el consum de proximitat i la protecció contra incendis? Quin tipus d’agricultur
a seria la més adient?
S’ha de restringir l’ús nocturn del parc? Cada vegada més, en grup o individualment, es realitzen excursions nocturnes amb ús de llums, alterant sensiblement les condicions de vida de la fauna del Parc.
Hi ha algun espai concret que convingui protegir especialment?
I què passa amb els caçadors? Hi ha qui ho considera una activitat perillosa, però en canvi semblen imprescindibles per mantenir determinats equilibris cinegètics.
Com es garantirà l’aplicació d’aquest usos? de bicicletes, caçadors o nocturns, entre altres.
El dijous 19 de juny tornarà a haber-hi un debat obert al mateix lloc i a la mateixa hora, sobre l’urbanisme i els equipaments a Collserola:

Quin tracte es dona a les masies que estan dins el parc? Com facilitarem la seva viabilitat econòmica? Quines limitacions han de tenir? Quins usos hi són acceptables?
Quins espais podrien ser els adequats com a zona d’entrada al parc o d’especial intensitat d’ús lúdic? Quin tipus d’instal·lacions s’hi podrien ubicar? Quin tractament han de tenir els equipaments construïts dins el parc natural?
Quin tracte s’ha de donar als diferents vials? Es podrien desafectar les reserves viàries? Cal prioritzar determinats senders?
Podria aquest Pla especial promoure la desclassificació de la zona prevista d’equipaments entre Mas Lluí i Can Mèlich? proposta possible d'ampliació del Parc de Collserola per la Vall de Sant Just.
Tota la informació sobre el procés i la documentació necessària està penjada a internet (espai participa de santjust.cat). Hi podeu accedir directament des d’aquest enllaç:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols pots expressar la teva opinió en el comentari...
També pots crear una nova entrada relacionada amb l'objectiu ambientalista o crític del Bloc, enviant un correu a oleguer.farras@gmail.com, opcional afegir una foto adjunta.