divendres, 10 de gener del 2014

Parc o pisos al sector de can Sagrera - Parla el veinat...

En relació a l’article publicat al blog en data 1 de juliol de 2013 ens agradaria fer algunes matisacions:
Vista del parc des del Passeig de can Sagrera

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va aconseguir el terreny situat al Passeig de Can Sagrera 1 com a cessió GRATUÏTA d’una empresa constructora per tal que des de l’Ajuntament li donessin els permisos pertinents per la construcció de pisos al carrer Real I i amb la condició OBLIGATÒRIA  d’esser destinat a zona verda, segons el projecte d’adequació establerta al planejament. A més a més el que va fer l’Ajuntament va ser signar un conveni amb Altamira Santander Real Estate, S.A., promotor de les obres, de data 1 de març de 2012, segons el qual l’Ajuntament rebia la quantitat de 293.107,62 € i es comprometia a executar (amb data límit de 11 de juliol de 2013) pels seus propis medis l’adequació del terreny a parc públic de la zona verda, cosa que evidentment no ha fet. El que si ha feés cobrar els quasi tres-cents mil euro per destinar-los a d’altres obres al municipi, cosa que és manifestament il.legal, ja que els diners que provenen d’una unitat d’actuació no poden destinar-se  a d’altres usos (són “finalistes”, en llenguatge d’advo
cats).

Aquest grup de veïns i els dos-cents i pico signants i molt probablement molts dels ciutadans de Sant Just que no es manifesten, no per no estar d’acord si no, per desconeixement del que pretén fer l’Ajuntament amb les nostres zones verdes, no demanem “alguns canvis”. El que exigim els veïns és que d’una vegada per totes es facin les obres d’urbanització d’aquesta  zona verda, per així assolir  per fi el seu destí, que no es altre que convertir-se en el parc al que ha estat destinat des de l’any 1976, quan es va aprovar el PGM. I ara que ja tenen el terreny, obtingut lliure i gratuïtament, i tenen els diners (i l’obligació) per fer-ho, no tan sols no ho fan si no que intenten requalificar el terreny per fer pisos. Per tant el que demanem encaridament al nostre Ajuntament és que inverteixi els seus esforços, mitjans i creativitat a vendre els pisos buits dels que disposa actualment i a l’aprofitament de terrenys existents i en poder de Promunsa que ja estan classificats com a “construïbles” i no a involucrar-se en operacions immobiliàries especulatives de dubtosa legalitat, moralitat i ètica, a costa d’eliminar zones verdes que tant i durant tant de temps van defensar en altres èpoques.


Lluís Palomar, en representació del grup de veïns del sector can Sagrera

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols pots expressar la teva opinió en el comentari...
També pots crear una nova entrada relacionada amb l'objectiu ambientalista o crític del Bloc, enviant un correu a oleguer.farras@gmail.com, opcional afegir una foto adjunta.