dijous, 24 d’abril de 2014

La Vall no està salvada / Impliquem-nos en la protecció de Collserola...


Les administracions no avancen, ni es posen d'acord per protegir els sectors encara no edificats.
El Parc Natural de Collserola aviat definirà el seu pla de protecció i d'usos. Impliquem-nos-hi!
Dilluns 28 d'abril s'iniciarà un debat obert a tothom sobre Collserola a Sant Just Desvern.

Encara hi ha diverses amenaces i problemes que poden perjudicar la Vall, fins i tot, dins del Parc Natural de Collserola, del que hauran passat quatre anys des de la seva declaració, i encara no s'ha definit un Pla especial de Protecció, ni Pla d'usos; que probablement trigarà un any en acabar de redactar-se i publicar-se.
La Vall de Sant Just, encara amb moltes qüestions per resoldre.
Un dels problemes més greus que està patint avui la Vall i Collserola en general, és la pressió humana (sobretot de ciclistes i esportistes, però també de la massificació general), en espais sensibles i cada cop més en horaris vespertins i nocturns, quan bona part de la fauna de Collserola te el costum d'estar activa.
Per altra banda, a la Vall encara queden sectors no resolts urbanísticament, de can Gelabert a can Solanes, can Candeler, can Biosca, Bonaigua, Enher, etc. on encara es podria edificar.
Tampoc s'ha resolt el conveni que l'any 2005 l'Ajuntament i alguns propietaris de la Vall van formalitzar per requalificar i traspassar part del sostre edificatori de la vall a altres llocs.
El camí de la muntanya a Vallvidrera també està sense resoldre definitivament, i des que es va pavimentar i reasfaltar parcialment, se n'ha augmentat l'ús i es circula sovint a velocitats superiors a les permeses.
El bell paisatge de la Vall roman alterat per la gran quantitat de torres d'alta tensió, així com de les línies de distribució que cal reduir i reorganitzar per minorar el seu impacte. La proposta governamental consisteix en fer passar la MAT travessant la serra i instal·lant una subestació als voltants de la plaça Mireia.

Hi ha qüestions prioritàries a resoldre, i altres menys rellevants, i de ben segur que sorgiran altres temes en el debat del 28 d'abril a l'Ajuntament, per això cal que hi participem, quants més millor per opinar de com volem la Vall i que hi podem
fer per gaudir-ne de forma sostenible.

Davant d'aquest panorama CEPA / Alnus - Ecologistes de Catalunya proposem accions de millora i protecció i esperem el suport de la població, per convèncer els polítics que actuïn i donin més valor a la natura i el medi ambient:
 • Desclassificar diversos vials programats que travessen Collserola (Mas Lluí, can Biosca, Plaça Mireia-club de tennis Pedralbes-Ctra Aigües)
 • Cases de la Beca.
  Ampliar els límits del Parc Natural, afegint sectors de can candeler, can Biosca, la Miranda, Riera Pahisa i Mas Lluí.
 • Reclassificar sectors edificables de la Vall a claus urbanístiques de protecció (forestal, de conservació, agrícola, etc.)
 • Donar sortida i solució als propietaris de les cases al·legals de la Beca. Reverdir el sector.
 • Sembra d'arbustos i herbes amb flor, que afavoreixin els insectes, que afavoreixen els ocells, rèptils i amfibis i de la biodiversitat en general.
 • Definir els espais i sectors biològicament sensibles, especialment per on tradicionalment es mouen la geneta, la guilla, el toixó, i zones de nidificació de rapinyaires, alhora evitar fer-hi activitats massives, marxes, curses, voltes, etc., que cal limitar.
 • Guilla
  Retolació indicativa relativa a prohibicions: Ciclistes, sorolls, alimentar senglars, llençar brossa. I establir un marc sancionador i vigilància dins el Parc Natural.
 • Limitar la caça a espècies que cal controlar que esdevenen plagues (actualment l'única és el senglar). Prohibir la caça per a la resta d'espècies.
 • Estudiar la ubicació d'una nova porta de parc davant de can Mèlich, o una petita àrea de lleure a can Biosca.
 • Netejar abocaments de la perifèria i revegetar els espais degradats per a evitar més abocaments.
 • Transformar les rieres degradades i pelades o amb canyissar, reforestant els seus entorns amb arbres de ribera.
 • Revegetar els erms entorns de la xemeneia d'ATLL prop de can Biosca, i també del sector de can Vilà – can Carbonell erosionat pels ramats. Llaurar adobar i sembrar.
 • Estudiar l'impacte del ramat que pastura la vall, cal plantejar-ne una reducció?
 • Recanalitzar l'aigua de la sortida del túnel d'ATLL a l'alçada de can Roldan per afavorir que el flux permanent d'aigua reverdeixi la riera. Estudiar d'habilitar un estanyol.
Oleguer Farràs

CEPA / Alnus - Ecologistes de Catalunya
Plataforma cívica per a la defensa de Collserola 


El futur de Collserola al Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de #santjust
El proper dilluns 28 d'abril a l'Ajuntament - 19h, tindrà lloc un Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat extraordinari per debatre i conèixer l’opinió de la ciutadania de Sant Just sobre com volem que sigui el futur de Collserola.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols pots expressar la teva opinió en el comentari...
També pots crear una nova entrada relacionada amb l'objectiu ambientalista o crític del Bloc, enviant un correu a oleguer.farras@gmail.com, opcional afegir una foto adjunta.